Het aanleggen van een parkeerplaats met grastegels

Van Compaxo Fijne Vleeswaren BV kregen wij de opdracht om de stelconplaten van een parkeerplaats, te vervangen door grastegels.
Er bleef namelijk veel water op staan en grastegels zorgen ervoor dat het regenwater goed doorstroomt.

Hieronder beschrijven we hoe dat te werk ging.

Het voorwerk.                                                   
De
stelconplaten zijn door ons verwijderd en afgevoerd.

Verdere werkzaamheden
Daarna is het terrein geëgaliseerd en is er een laag drainzand aangebracht. Dit zorgt voor een goede drainage (vlotte afvoer van het regenwater).

Het plaatsen van de tegels.
De
grastegels zijn machinaal aangebracht d.m.v. een tegelklem. Om verschuiving van de grastegels te voorkomen, wanneer de rupskraan erover heen rijd, zijn er tijdens de werkzaamheden kunststof rijplaten op de grastegels gelegd.

De afwerking.
Zodra alles is geplaatst is er
split aangebracht d.m.v. een rupsdumper en is het erna handmatig in de grastegels geveegd.

Dit alles is in een tijdsbestek van drie weken afgerond.